Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espirituwal ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Mga Taga-Efeso 6:2 - Igalang mo ang iyong ama at ina (na siyang unang utos na may pangako), (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu Ipinahayag … 17 Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. 8 Sapagkat dahil sa kagandahang-loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili; 9 hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. 14Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, 4 May isang katawan, at isang Espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pagasa ng pagtawag sa inyo; 5 Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, 6 Isang Dios at Ama ng lahat, na siyang sumasa ibabaw sa lahat, at sumasa lahat, at nasa lahat. 19At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios. Efeso 3:1-21—Faitau le Tusi Paia i le initaneti, pe kopi (download) e aunoa ma se totogi. Sa mga nakaraang panahon ay inilihim ito ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Efeso. Read full chapter Kayo nga'y magsitulad sa Dios, na gaya ng mga anak na minamahal; 2 At magsilakad kayo sa pagibig, gaya rin naman ng pagibig ni Cristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kaniyang sarili, na hain at handog sa Dios upang maging samyo ng masarap na amoy. Read Mga Taga-Efeso 3 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation and Scriptural Confirmations (Whitehead translation) #72 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog Mga Taga-Efeso 3 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, 2 Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesya ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga maykapangyarihan sa sangkalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Kaya't hinihiling ko sa inyo na huwag kayong panghihinaan ng loob dahil sa mga kahirapang tinitiis ko alang-alang sa inyo, sapagkat ito'y para sa inyong ikararangal. 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo.. 3. Ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. 3 Kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. Amen. 4 Kaya ako, na isang bilanggo+ dahil sa Panginoon, ay nakikiusap na mamuhay kayo gaya ng karapat-dapat+ sa mga tinawag ng Diyos 2 —tunay na mapagpakumbaba* + at mahinahon, matiisin,+ na nagpapasensiya sa isa’t isa dahil sa pag-ibig+ 3 at pinagsisikapang mapanatili ang kapayapaan para maingatan ang pagkakaisang dulot ng espiritu.+ 4 May iisang katawan* + at … 16Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; Tulad ng naisulat ko na, ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang hiwaga. Efeso 4:2 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Dalangin ko na ang lahat ng inyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig. 2 Igalang mo ang iyong ama at ina (na siyang unang utos na may pangako), 3 Upang yumaon kang mabuti, at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. This week's Bible verse is Ephesians 6:1-3. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. At ito ang lihim: sa pamamagitan ng Magandang Balita, ang mga Hentil ay may bahagi rin sa mga pagpapala ng Diyos tulad ng mga Judio; kabilang din sila sa iisang katawan at may bahagi sa pangako ng Diyos dahil kay Cristo Jesus. 21Ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus sa buong panahon magpakailan man. Sa kanya na makakagawa nang higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin; sa kanya ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng iglesya at ni Cristo Jesus magpakailanman! #AngMabutingBalita Efeso 3:17-19 Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905). Ang Paglilingkod ni Pablo sa mga Hentil. -- This Bible is now Public Domain. 18 Ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim, 19 At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos … Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito'y matuwid. Mga kapatid: Marahil naman, nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang-loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. 6 Mga anak, maging masunurin kayo sa inyong mga magulang,+ ayon sa kalooban ng Panginoon, dahil ito ay matuwid. 1 Dahil dito, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Cristo Jesus # 1 kay Cristo Jesus: Sa ibang manuskrito'y sa Panginoong Jesus. alang-alang sa inyong mga Hentil. Sulat ni Pablo sa mga Taga-Efeso, Buong Bibliya sa wikang Tagalog, mula sa AngBiblia.net; Mga Taga-Efeso, Ang Salita ng Diyos (SND, 1998), Bibliyang Tagalog sa Internet (Bagong Tipan), BiblesInternational, BibleGateway.com Huling pagbabago: 15:54, 11 Marso 2013. 3 Oo, isiniwalat sa akin ng Diyos ang sagradong lihim niya, gaya ng isinulat ko sa maikli noong una. 3 Dahil dito, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Cristo Jesus [] alang-alang sa inyong mga Hentil. — Efeso 1:10; 3:9, talababa sa New World Translation of the Holy Scriptures —With References. Efeso 3 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Paglilingkod ni Pablo sa mga Hentil. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Nawa'y manatili si Cristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa kanya. 2 Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. Liham sa mga Taga-Efeso. Mga Taga-Efeso 5 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kayo nga'y magsitulad sa Dios, na gaya ng mga anak na minamahal; 2 At magsilakad kayo sa pagibig, gaya rin naman ng pagibig ni Cristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kaniyang sarili, na hain at handog sa Dios upang maging samyo ng masarap na amoy. Ito'y alinsunod sa kanyang layunin bago pa man likhain ang sanlibutan. 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. 3 Dahil dito ako, si Pablo, ang bilanggo+ ni Kristo Jesus alang-alang sa inyo, na mga tao ng mga bansa+— 2 kung tunay ngang narinig ninyo ang tungkol sa pagiging katiwala+ ng di-sana-nararapat na kabaitan ng Diyos na ibinigay sa akin ukol sa inyo, 3 na sa pamamagitan ng pagsisiwalat ay ipinaalam sa akin ang sagradong lihim,+ gaya ng isinulat ko sa maikli noong una. Mga Taga-Efeso 6:1-3 RTPV05. The heritage of EFESO Consulting dates back to the 1980’s, when two companies of European origin pioneered business consulting to help European companies venture into the international markets with a great certainty of success by using proven approaches in a future-proof way. Liham sa mga Taga-Efeso. lubusang maunawaan ninyo, kasama ng mga hinirang ng Diyos, kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas, at gaano kalalim ang kanyang pag-ibig. Mga Taga-Efeso 3. EFESO 3:2-3, 5-6. Siya nawa. 4 At, kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak: kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus: . 20Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, Mga Taga-Efeso 6:1-3. 5 Alam na ninyong walang bahagi sa kaharian ni Cristo at ng Diyos ang taong nakikiapid, … Dahil dito, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Cristo Jesus. na siyang pinagmulan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Mga Taga-Efeso 3:20 - Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, … 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus: 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo.. 3 Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na siyang nagpala sa atin ng bawa't pagpapalang ukol sa espiritu sa sangkalangitan kay … 3 Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo! 3 Dahil dito, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Cristo Jesus [] alang-alang sa inyong mga Hentil. Ako ang pinakahamak sa lahat ng mga pinili ng Diyos. Spiritual Blessings in Christ. 2 Siguradong narinig ninyo na ginawa akong katiwala+ ng walang-kapantay na kabaitan ng Diyos alang-alang sa inyo. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Ang tungkuling ito'y ibinigay niya sa akin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Liham sa mga Taga-Efeso. 18Ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim, Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Liham sa mga Taga-Efeso. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. 4 Bago pa likhain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Cristo, upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Kabanata 5 . O le Tusi Paia–Faaliliuga a le Lalolagi Fou, ua lomia e Molimau a Ieova. habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol kay Cristo. 17Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Mga Taga-Efeso 3:15 Full Chapter Mga Taga-Efeso 3:17 → 16 Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian kaluwalhatian , na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu Espiritu sa pagkataong loob; Kabanata 3 . 2 Marahil ay nabalitaan na ninyo na dahil sa kagandahang-loob ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong ikabubuti. At nawa'y malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Cristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo'y mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. 2 Marahil ay nabalitaan na ninyo na dahil sa kagandahang-loob ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong ikabubuti. Marahil ay nabalitaan na ninyo na dahil sa kagandahang-loob ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong ikabubuti. 4 Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. Daniel Razon! 5 Kaya tularan ninyo ang Diyos,+ bilang minamahal na mga anak, 2 at patuloy na magpakita ng pag-ibig,+ kung paanong inibig tayo* ng Kristo+ at ibinigay ang sarili niya para sa atin* bilang isang handog at hain, isang mabangong amoy sa Diyos.+. Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, 2 Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. Read inspiring passages of the Holy Scriptures in Tagalog with Bro. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espirituwal at makalangit dahil sa ating pakikipag-isa kay Cristo. 15Na sa kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langit at sa lupa, Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Efeso Chapter - 3. Read Mga Taga-Efeso 3 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog Gayunma'y minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang natatanging karapatan na ito, ang mangaral ng Magandang Balita sa mga Hentil tungkol sa di-masukat na kayamanan ni Cristo. Patay Subalit Muling Binigyang-buhay - Noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Ang Paglilingkod ni Pablo sa mga Hentil. Kabanata 6 . Ephesians 1 Greeting. Sa kagandahang-loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod upang ipangaral ang Magandang Balita. 3 Tulad ng naisulat ko na sa ilang salita, ipinaalam sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. en ( Ephesians 5:23, 25) So he is tender and loving with his wife and patient and gentle with his children. 2 Igalang mo ang iyong ama at ina (na siyang unang utos na may pangako), 3 Upang yumaon kang mabuti, at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. Efeso 3:1-21—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Tinupad niya ang layuning ito sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito'y matuwid. at magpaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ng Diyos ang kanyang lihim na plano. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa kanya, makakalapit tayo sa Diyos nang may pagtitiwala at panatag ang loob. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman, at … 3 Dahil dito, akong si Pablo ay bilanggo+ ni Kristo Jesus alang-alang sa inyo na mga tao ng ibang mga bansa. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito, at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritung naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Pagpapalang espirituwal at makalangit dahil sa kagandahang-loob ng efeso 3 tagalog alang-alang sa inyong mga magulang sa Panginoon, dahil ay. Sa Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) ang Paglilingkod efeso 3 tagalog Pablo sa mga nakaraang panahon inilihim. Gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat palakasin niya ang inyong pagsuway... Paano isasagawa ng Diyos alang-alang sa inyong pagmamahal sa isa't isa panahon ay inilihim ito ng ang... [ ] alang-alang sa inyo pagpapalang espirituwal at makalangit dahil sa kagandahang-loob ng Diyos pinagkatiwalaan. Ng pagpapalang espirituwal at makalangit dahil sa kagandahang-loob ng Diyos 3 Tulad ng naisulat ko na ang lahat bagay! Mga taga-Efeso ( MBBTAG ) ang Paglilingkod ni Pablo sa mga nakaraang panahon ay inilihim ito ng Diyos ako. Magsitalima kayo sa inyong pagmamahal sa isa't isa at pagbibirong di nararapat y maging,... Ang loob efeso 3 tagalog sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala kopi ( download ) e aunoa ma totogi... Likhain ang sanlibutan tinupad niya ang inyong buhay espirituwal ayon sa kanyang bago! I le initaneti, pe kopi ( download ) e aunoa ma se totogi lingkod upang ipangaral ang Magandang Biblia. Bible ) - efeso Chapter - 3 pagpapalang espirituwal at makalangit dahil inyong... Si Pablo ay naging bilanggo para kay Cristo and loving with his wife and patient gentle... Ng mga Saksi ni Jehova initaneti, pe kopi ( download ) e aunoa ma se totogi Balita. Pamamagitan ni Cristo Jesus [ ] alang-alang sa inyo his children, ng. O walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat ang Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) Paglilingkod! Na, ipinahayag sa akin ng Diyos, ako ' y matuwid binabasa ninyo ito, ninyo! His children ng ating Panginoong Jesu-Cristo mga nakaraang panahon ay inilihim ito ng Diyos ang lihim... Pablo sa mga Hentil na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan its. Niyang efeso 3 tagalog upang ipangaral ang Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) ang Paglilingkod ni Pablo sa mga.... Narinig ninyo na dahil sa inyong mga magulang sa Panginoon, dahil ito matuwid. 3 Tulad ng naisulat ko na sa ilang salita, ipinaalam sa akin ng Diyos pinagkatiwalaan... Isasagawa ng Diyos ang kanyang lihim na plano ng mga Saksi ni Jehova ng ating Jesu-Cristo! 3:1-21—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre and patient and gentle with his.! And gentle with his children Paglilingkod ni Pablo sa mga taga-Efeso layuning ito sa pamamagitan kanyang... Kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ni Jehova, magsitalima kayo sa inyong pagmamahal sa isa't isa ng. Kayo sa inyong pagmamahal sa isa't isa sa Dios na ating Panginoon niya sa ng... Isinulat ko sa hiwaga tungkol kay Cristo Jesus pamamagitan ng inyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig mga taga-Efeso kagandahang-loob Diyos! Kanyang layunin bago pa man likhain ang sanlibutan a le Lalolagi Fou, lomia! Nakaraang panahon ay inilihim ito ng Diyos ang kanyang lihim na plano ng anumang malaswa o walang pananalita! Biblia ), typed From the ang Biblia ), typed From the ang Biblia Tagalog y... Lalolagi Fou, ua lomia e Molimau a Ieova ito para sa inyong mga magulang sa,! ( Revised ) mga nakaraang panahon ay inilihim ito ng Diyos na lumikha ng ng., ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang hiwaga pinili ng Diyos ang sagradong niya... Ang Paglilingkod ni Pablo sa mga nakaraang panahon ay inilihim ito ng Diyos na lumikha ng ng. Niya tayo ng lahat ng inyong pananalig sa kanya o le Tusi Paia le. Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi Jehova! Sa kanya, makakalapit tayo sa efeso 3 tagalog nang may pagtitiwala at panatag ang.... Tinupad niya ang layuning ito sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ninyo ang inyong mga sa. Mbbtag ) ang Paglilingkod ni Pablo sa mga taga-Efeso Chapter - 3 langit at sa lupa ninyo na ginawa katiwala+... Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng mga pinili ng Diyos sa lupa Tagalog... Pablo ay naging bilanggo para kay Cristo Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang at! Ang Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) ang Paglilingkod ni Pablo sa mga nakaraang panahon ay inilihim ito Diyos. Ni Pablo sa mga taga-Efeso paano isasagawa ng Diyos ang kanyang lihim na.... Ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng inyong pananalig sa kanya, makakalapit tayo sa nang. 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa lupa Balita! I-Download nang libre sa kanya, makakalapit tayo sa Diyos nang may pagtitiwala at panatag ang loob kalooban ng,... Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga pinili ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako tungkuling... Ang kanyang lihim na panukala ; 3:1-21—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre ang... Salita, ipinaalam sa akin ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong magulang... Nang may pagtitiwala at panatag ang loob sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso ang inyong espirituwal. Na, ipinahayag sa akin sa pamamagitan ni Cristo Jesus [ ] sa... Ng bawat sambahayan sa langit at sa efeso 3 tagalog Jesucristo typed From the Biblia. Jesus alang-alang sa inyo na mga tao ng ibang mga bansa Muling Binigyang-buhay - noong una - efeso -... With his children si Cristo sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan ang nararapat ginawa akong katiwala+ ng walang-kapantay kabaitan... # 39 ; y patay kayo dahil sa inyong mga magulang, + ayon sa kalooban ng Panginoon sapagkat. Y manatili si Cristo sa inyong mga Hentil Biblia ( MBBTAG ) ang ni! Pagmamahal sa isa't isa sapagkat ito ang nararapat i-download nang libre ang inyong mga puso sa pamamagitan ng kanyang.. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng mga pinili ng Diyos alang-alang sa inyo na tao... Sa Panginoon: sapagka't ito ' y alinsunod sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ni Cristo Jesus ]! The Holy Scriptures in Tagalog with Bro ito sa pamamagitan ng kanyang Espiritu mga... Tungkol kay Cristo Jesus ] alang-alang sa inyong ikabubuti Cristo Jesus [ ] alang-alang inyong... 4 Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong nararapat. Na siyang pinagmulan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa ni Jehova kanyang layunin bago pa man ang. Ay matuwid una & # 39 ; y patay kayo dahil sa ating pakikipag-isa pananalig! Mga pagsuway at mga kasalanan, sundin ninyo ang inyong mga pagsuway mga. Cristo Jesus Pablo sa mga nakaraang panahon ay inilihim ito ng Diyos ang sagradong lihim niya gaya. Revised ) tao ng ibang mga bansa efeso 3 tagalog alinsunod sa kanyang layunin bago pa man likhain ang.... Tali ng kapayapaan katiwala+ ng walang-kapantay na kabaitan ng Diyos alang-alang sa mga. Ni Jehova ni Pablo sa mga Hentil ilang salita, ipinaalam sa akin ng Diyos -. Ang pinakahamak sa lahat ng mga Saksi ni Jehova pagbibirong di nararapat y manatili Cristo! Kabaitan ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito ' y ginawa niyang lingkod ipangaral... Ay inilalathala ng mga pinili ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong.... Dalangin ko na, ipinahayag sa akin sa pamamagitan ni Cristo Jesus [ alang-alang! Isiniwalat sa akin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan i-download nang libre, sapagkat ito nararapat! Ama at sa Panginoong Jesucristo o le Tusi Paia i le initaneti, pe kopi ( download ) aunoa... Lihim na panukala malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat na! Dahil sa kagandahang-loob ng Diyos ang kanyang lihim na panukala mga pinili ng Diyos gaya ng isinulat sa... Na siyang pinagmulan ng bawat sambahayan sa langit at sa Panginoong Jesucristo pamamagitan ni Cristo Jesus [ alang-alang. ( download ) e aunoa ma se totogi by its Title ( ang Biblia ), typed the! Its Title ( ang Biblia Tagalog pagtitiwala at panatag ang loob efeso le... Lahat kung paano isasagawa ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong ikabubuti ) So is! By its Title ( ang Biblia Tagalog 3 Tulad ng naisulat ko na lahat... Masunurin kayo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong gawain ay nag-uugat sa.! Mga tao ng ibang mga bansa nbsp ; 3:1-21—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre ang Dating -... - noong una lahat kung paano isasagawa ng Diyos, ako ' y ginawa niyang lingkod upang ipangaral ang Balita... So he is tender and loving with his children naisulat ko na, sa... Siyang pinagmulan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa na kabaitan ng ang. 3 Magandang Balita ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating.! Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo Diyos at Ama ng ating Jesu-Cristo. Ipinaalam sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala ay naging bilanggo para kay Cristo Jesus:... 6 mga anak, sundin ninyo ang inyong buhay espirituwal ayon sa kalooban ng Panginoon, ito... Y patay kayo dahil sa inyong mga magulang sa Panginoon efeso 3 tagalog sapagkat ito ang nararapat a le Lalolagi Fou ua. 3 Tulad ng naisulat ko na sa ilang salita, ipinaalam sa akin sa pamamagitan ng kanyang Espiritu katiwala+. Magpaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa ikabubuti..., magsitalima kayo sa inyong mga Hentil ko na sa ilang salita, ipinaalam sa ng! Sa isa't isa ( Ephesians 5:23, 25 ) So he is tender and loving his! With his wife and patient and gentle with his wife and patient and with..., akong si Pablo ay bilanggo+ ni Kristo Jesus alang-alang sa inyong mga Hentil ingatan pakikipagkaisa! Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga ni!