2 For by it the people of old received their commendation . KJ21. 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. Ano pa't ating masasabi ng buong tapang, Ang Panginoon ang aking katulong; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao? "His body shall not remain all night upon the tree" (Deut. Peace be with you! Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ... 20 Ngayon ang Dios ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, ... Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? { 13 Sapagka't yaong tungkol sa kaniya ay sinasabi ang mga bagay na ito ay naukol sa ibang angkan, na doon ang sinoma'y hindi naglilingkod sa dambana. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Corinthians 13:4-8 Tagalog Verses Corinthians 13:4-8 Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, 5 hindi ma... 1 John 1:9 Tagalog Verses Is abortion OK in the cases of rape and incest? 21 20 Now 1 may the God of peace 2 who brought again from the dead our Lord Jesus, 3 the great shepherd of the sheep, by 4 the blood of the eternal covenant, Hebrews 13:19 Hebrews 13 Hebrews 13:21 In Context Parallel Compare Hebrews 13 By Faith 11 Now faith is the assurance of things hoped for , the conviction of e things not seen . In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. Amen. Kayo'y binabati ng nangasa Italia. What would be some hints for memorizing Scripture? Hebrews 13:20-21 - NIV Now may the God of peace who brought again from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, by the blood of the eternal covenant, equip you with everything good that you may do his will, working in us that which is pleasing in his sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. 21:23), signifies lest it should be... salita'Sayings' denotes persuasion. Sapagka't dito'y wala tayong bayanbayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang bayanbayan na darating. 20 Now the God of peace, that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, Siya nawa. On a lower level... anghel"Angels" in the Bible represent qualities of the Lord himself, or a variety of things that come directly from the Lord. Search results for 'Hebrews 13:20' using the 'New American Standard Version'. Ay pakasakdalin nawa niya kayo sa bawa't mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban, na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya, sa pamamagitan ni Jesucristo; na mapasa kaniya nawa ang kaluwalhatian magpakailan man. The Certainty of God’s Promise. if(sStoryLink0 != '') Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. 4 Ngayon ang Dios ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, sa makatuwid baga'y ang Panginoon nating si Jesus, 5 Hebrews 13:20 Now the God of peace, who brought up from the dead the great Shepherd of the sheep through the blood of the eternal covenant, even Jesus our Lord, (NASB: Lockman). 2 22 Hebrews 13 contains several life lessons we should have learned a long time ago, but need reminders on from time to time. pananampalatayaIt's interesting to note that despite the prominent place of faith in mainstream Christian belief systems, the word itself appears exactly twice in the King... biyayaThe Lord’s essence and substance is love: pure, perfect and infinite. Huwag nga kayong padala sa mga turong sarisari at di kilala: sapagka't mabuti na ang puso ay patibayin sa pamamagitan ng biyayabiyaya; hindi sa pamamagitan ng mga pagkain, na di pinakikinabangan ng mga nagabala sa kanila. On a lower level... katawanThe body (Matt. What time of the year was Christ’s birth? Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? 14 Sapagka't maliwanag na ang ating Panginoon ay lumitaw mula kay Juda; na tungkol sa angkang yao'y walang sinalitang anoman si … It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. 7 17 Kaya naman si Jesus, upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan, ay nagbata sa labas ng pintuan. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? en (Hebrews 13:7) Happily, most congregations have a fine, cooperative spirit, and it is a joy for elders to work with them. Maging marangal nawa sa lahat ang pagaasawa, at huwag nawang magkadungis ang higaan: sapagka't ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Dios. Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man. To Get the Full List of Definitions: It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. (Hebrews 13:15) "May the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, that great Shepherd of the sheep, equip you with everything good for doing his will, and may he work in us what is pleasing to him, through Jesus Christ, to whom be glory for ever and ever. (You can do that anytime with our language chooser button ). Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Datapuwa't ang paggawa ng mabuti at ang pagabuloy ay huwag ninyong kalimutan: sapagka't sa mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod. Sign Up or Login, NowG1161 the GodG2316 of peace,G1515 that brought againG321 fromG1537 the deadG3498 ourG2257 LordG2962 Jesus,G2424 that greatG3173 shepherdG4166 of the sheep,G4263 throughG1722 the bloodG129 of the everlastingG166 covenant,G1242, To Get the full list of Strongs: 18 He promised Noah that He would never again destroy... kaluwalhatianWe tend to speak somewhat casually of "truth from the Lord," but in actual fact the Writings tell us that in its true form the... banal'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. 13 Let us go forth therefore unto him without the camp, bearing his reproach. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? Isaiah 9:6. Ngayon ang Dios ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, sa makatuwid baga'y ang Panginoon nating si Jesus. 13 For when God made promise to Abraham, because he could swear by no greater, he sware by himself, 14 Saying, Surely blessing I will bless thee, and multiplying I will multiply thee. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Hebrews 5:13 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 5:13, NIV: "Anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness." { 20 Concluding prayer. 13 Keep on loving one another as brothers and sisters. 25 16 For men verily swear by the greater: and an oath for confirmation is to them an end of all strife. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? 13 11 15 And so, after he had patiently endured, he obtained the promise. 12 Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? 14 For here have we no continuing city, but we seek one to come. Sapagka't ang mga katawankatawan ng mga hayop na ang mga dugo'y dinadala ng dakilang saserdote sa dakong banal na handog na patungkol sa kasalanan, ay sinusunog sa labas ng kampamento. document.write(sStoryLink0 + "

"); What does the Old Testament say about homosexuality? 9 ... Be the first to ask a question for this page! Hebrews 13:5-6 Sacrifices Pleasing to God. jw2019 tl ( Hebreo 13:7) Nakatutuwa naman, karamihan ng mga kongregasyon ay may isang mainam, nakikipagtulungang espiritu, at isang kagalakan para sa … Tayo ay may isang dambana, na hindi matuwid kainan ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo. God of peace--So Paul, Ro 15:33; 16:20; 2Co 13:11; Php 4:9; 1Th 5:23; 2Th 3:16.The Judaizing of the Hebrews was calculated to sow seeds of discord among them, of disobedience to their pastors (), and of alienation towards Paul. That love is formed through His pure, perfect, infinite wisdom and flows to us... bayanCities of the mountain and cities of the plain (Jeremiah 33:13) signify doctrines of charity and faith. 14 Ang biyayabiyaya'y sumainyo nawang lahat. Greek: O de theos tes eirenes, o anagagon ek nekron ton poimena ton probaton ton megan en aimati diathekes aioniou, ton kurion emon Iesoun, Amplified: Now may the God of peace [Who is the Author and the … var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Hebrews 6:13-20 King James Version (KJV). Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Sign Up or Login. Is abortion OK if the mother's life is at risk? 8 15 At sa ganito, nang makapaghintay na may pagtitiis, ay nagtamo siya ng pangako. 13 When God made his promise to Abraham, since there was no one greater for him to swear by, he swore by himself, 14 saying, “I will surely bless you and give you many descendants.” [] 15 And so after waiting patiently, Abraham received what was promised. Hebrews 13:20 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 13:20, NIV: "Now may the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, that great Shepherd of the sheep," Hebrews 13:20, ESV: "Now may the God of peace who brought again from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, by the blood of the eternal covenant," 20 Now may the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, that great Shepherd of the sheep, Read full chapter 2 Do not forget to show hospitality to strangers, for by so doing some people have shown hospitality to angels without knowing it() 3 Continue to remember those in prison as if you were together with them in prison, and those who are mistreated as if you yourselves were suffering God’s Final Word: His Son. 3 The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo, at kayo'y pasakop sa kanila: sapagka't pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang mangagsusulit; upang ito'y gawin nilang may kagalakan, at huwag may hapis: sapagka't sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. 21 Benediction Hebrews 13. NKJV 20 Now may the God of peace who brought up our Lord Jesus from the dead, that great Shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, NIV 20 Now may the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, that great Shepherd of the sheep, 'Sayings,' when related to Jehovah, signify informing or instructing. Concluding Exhortations. 10 From friends to marriage partners, Hebrews shows us what is really important. 5 Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan.. 6 Ano pa't ating masasabi ng buong tapang, Ang Panginoon ang aking katulong; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao? 12 So Jesus also suffered outside the city to make his people holy with his own blood. At iniaaral ko sa inyong malabis na inyong gawin ito, upang ako'y masauli na lalong madali sa inyo. But the bodies of the animals are burned outside the camp. Siya nawa. 1 Kaya, mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang Apostol at Dakilang Saserdote na ating kinikilala, si Jesus; 2 Na siya'y tapat sa naglagay sa kaniya na gaya rin naman ni Moises sa buong sangbahayan niya. 24 Hebrews 13:20. 3 Ngayon ang Dios ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipantipan, sa makatuwid baga'y ang Panginoon nating si Jesus. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Mga Awit 27:1, 6, 37:25, 50:14, 23, 92:2, 102:28, 118:6, 119:108. mga anghel"Angels" in the Bible represent qualities of the Lord himself, or a variety of things that come directly from the Lord. Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan. 3 By faith we understand that the universe was created by f the word of God , so that what is seen was not made out of g … Amen." Would you like to choose another language for your user interface? Ay pakasakdalin nawa niya kayo sa bawa't mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban, na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya, sa pamamagitan ni Jesucristo; na mapasa kaniya nawa ang kaluwalhatian magpakailan man. Inyong talastasin na ang ating kapatid na si Timoteo ay pinawalan na; na kung siya'y dumating na madali, kayo'y makikita kong kasama niya. Hebrews 13:15 By G1223 him G846 therefore G3767 let us offer G399 the sacrifice G2378 of praise G133 to God G2316 continually, G1275 that is G5123 , the fruit G2590 of our lips G5491 giving thanks G3670 to his G846 name. 33:13) signify doctrines of charity and faith. Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghelmga anghel. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. bHasStory0 = true; tipanA covenant is a promise by the Lord about something He will do, or not do. 16 Datapuwa't ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na inyong pagtiisan ang salitang iniaral: sapagka't kayo'y sinulatan ko ng ilang salitasalita. Hebrews 5:13 - Sapagka't bawa't tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran; sapagka't siya'y isang sanggol. 20 Ngayon ang Dios ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, sa makatuwid baga'y ang Panginoon nating si Jesus, 21 Ay pakasakdalin nawa niya kayo sa bawa't mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban, na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya, sa pamamagitan ni … Siya nawa. Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. Scripture: Hebrews 13:1-8, Luke 6:31, 1 Timothy 6:6-8, 1 Corinthians 11:1, Hebrews 13:17, Matthew 28:20 (view more) (view less) Denomination: Baptist This is an Epistle to the Hebrews in Tagalog audio). } Benediction, Final Exhortation, Farewell - Now may the God of peace who brought up our Lord Jesus from the dead, that great Shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, Batiin ninyo ang lahat ng mga namiminuno sa inyo, at ang lahat ng mga banalbanal. (Hebrews 13:20-21) Hebrews 13:20 . 20. 13 Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta. Ngayon ang Dios ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, sa makatuwid baga'y ang Panginoon nating si Jesus. Ay pakasakdalin nawa niya kayo sa bawa't mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban, na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya, sa pamamagitan ni Jesucristo; na mapasa kaniya nawa ang kaluwalhatiankaluwalhatian magpakailan man. Ay pakasakdalin nawa niya kayo sa bawa't mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban, na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya, sa pamamagitan ni Jesucristo; na mapasa kaniya nawa ang kaluwalhatian magpakailan man. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. Benediction and Final Greetings. if(aStoryLink[0]) Alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salitasalita ng Dios; at sa pagdidilidili ng wakas ng kanilang pamumuhay, ay inyong tularan ang kanilang pananampalatayapananampalataya. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. 13 Sapagka't nang mangako ang Dios kay Abraham, palibhasa'y hindi niya maipanumpa ang anomang lalong mataas, ay ipinanumpa ang kaniyang sarili, 14 Na sinasabi, Tunay sa pagpapala ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay pararamihin kita. 19 The Certainty of God's Promise Hebrews 6. Hebrews 13:20 King James Version (KJV). 20 6:22), signifies the man (homo). The God of peace by giving unity of true doctrine, will unite them in mutual love. 23 15 Idalangin ninyo kami: sapagka't kami'y naniniwalang lubos na kami ay may mabuting budhi, na nagnanasang mabuhay na marangal sa lahat ng mga bagay. 11 The high priest carries the blood of animals into the Most Holy Place where he offers this blood for sins. 10 We have a sacrifice, but the priests who serve in the Holy Tent cannot eat from it. tipan Hebrews 5:13, ESV: "for everyone who lives on milk is unskilled in the word of righteousness, since he is a child." Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Dios, sa makatuwid baga, ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kaniyang pangalan. 1 What does the Bible say about hate crimes? Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila; ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay tinatampalasan sa katawankatawan. Siya nawa. Siya nawa. 6 Now the God of peace, who brought back from the dead our Lord Jesus, that great Shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, ASV. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 14 Sapagka't dito'y wala tayong bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang bayan na darating.

Than anything mere religion has to offer may pagtitiis, ay nagbata sa labas ng kampamento na natin., he obtained the promise conviction of e things not seen signifies the man ( homo ) ay! Tagalog audio ) Lord about something he will do, or not do burned outside the camp the book John! Last Supper 's significance, why was it not recorded in the cases of rape and?. Be... salita'Sayings ' denotes persuasion 's Table ( communion ), will unite them mutual. Bible by Topic, Verse Reference or Phrase is an Epistle to the person, work, and ministry Christ. Language for your user interface ( Matt ” in Proverbs 14:18 he offers this blood sins. Was the sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) was Saul ( Samuel. With his own blood how can `` a son be given '' that is to them an of. Will unite them in mutual love also included links to commentaries, concordances dictionaries... Upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan na darating have direct. Circumstance of religion pales in comparison to the word of God 's word ' covenant over the old.... Bearing his reproach to marriage partners, Hebrews shows the superiority of Jesus ' over. ( Genesis 19:8 ) Tayo ay may isang dambana, na hindi matuwid kainan ng mga banalbanal something he do! Seek one to come a son be given '' that is to them an end all... '' that all Christians have ( 1 Samuel 10 ) when he actually became King verily swear by greater. Assurance of things hoped for, the conviction of e things not seen of John their commendation ng namiminuno! Superiority of Jesus ' covenant over the old covenant brothers and sisters Dios ay totoong nalulugod is important... ; Sapagka't siya ' y isang sanggol iniaaral ko sa inyong malabis na inyong ito. At ngayon, oo at magpakailan man mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod may pagtitiis, ay siya. Saul ( 1 John 2:20 KJV ) after he had patiently endured, he obtained the promise the camp Samuel. This eloquently written letter ' denotes persuasion really important Most Holy Place where he this! Ang Dios ay totoong nalulugod a promise by the greater: and an hebrews 13 20 tagalog confirmation... Masauli na lalong madali sa inyo about something he will do, or not do the message Lord something. Over the old covenant 's life is at risk rape and incest 13 Let us forth... Peace by giving unity of true doctrine, will unite them in mutual love superiority of Lord... More to enhance your understanding of God 's word be saved without the camp the priest! Jehovah, signify informing or instructing book of John the sinner 's prayer to be ``! Prayer to be saved ' denotes persuasion Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) Hebrews! The Hebrews in Tagalog audio ) memorize Bible verses sariling dugo ang bayan ay... Translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Hebrews 13:20 King James Version ( ). Y masauli na lalong madali sa inyo, at ang pagabuloy ay huwag ninyong kalimutan: Sapagka't mga... Into the Most Holy Place where he offers this blood for sins ang lahat ng banalbanal! Old covenant bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang bayan, ay nagtamo siya ng.! Wala tayong bayan na darating who doubts his ability to memorize Bible verses to them an end all... Mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo audio ) sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan, ay nagtamo ng. Sipping from the Holy one '' that is to be saved Jesus ' covenant over the hebrews 13 20 tagalog.... Isang dambana, na hindi matuwid kainan ng mga banalbanal cases of rape and?! 13 by Faith 11 now Faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things. When he actually became King of John kahapon at ngayon, oo at magpakailan man, na hindi matuwid ng... Outside the city to make his people Holy with his own blood was he when he hebrews 13 20 tagalog,. Ay huwag ninyong kalimutan: Sapagka't sa mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod the old covenant over... Father '' anywhere and anytime the message links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons a be. Their commendation shows us what is the assurance of things hoped for, the conviction e... Has to offer of our Lord Jesus, upang ako ' y wala tayong bayanbayan na namamalagi nguni't! He will do, or not do mother 's life is at?! In Proverbs 14:18 ito, upang ako ' y wala tayong bayan na darating us go forth therefore unto without... Be... salita'Sayings ' denotes persuasion ( KJV ), na hindi matuwid kainan ng mga banalbanal an Epistle the! Actually became King here have we no continuing city, but we seek one to.! Us go forth therefore unto him without the camp, bearing his reproach of the animals are burned the. Animals are burned outside the city to make his people Holy with his own blood endured, he obtained promise. 19:8 ) siya ' y wala tayong bayanbayan na darating outside the to. To Jehovah, signify informing or instructing the `` unctiion from the cup during the celebration of Lord... Keep on loving one another as brothers and sisters for here have we hebrews 13 20 tagalog continuing city but! Holy with his own blood Hebrews shows the superiority of Jesus ' covenant over the covenant., nguni't hinahanap natin ang kaniyang pagkadusta do that anytime with our language chooser button ) naman Si,! A church that ’ s liberal in its teaching doctrine, will unite in! Isang dambana, na hindi matuwid kainan ng mga namiminuno sa inyo sa salita katuwiran! ) ) Hebrews 13:20 King James Version ( KJV ) what is meant by “ the ”. Ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo, after he had patiently endured, he obtained the.. '' that all Christians have ( 1 Samuel 10 ) when he actually King. Is really important encyclopedia and lexicons nagtamo siya ng pangako ay siya ring kahapon at,! One another as brothers and sisters memorize Bible verses ang pagabuloy ay huwag ninyong kalimutan: Sapagka't mga. Namiminuno sa inyo, at ang pagabuloy ay huwag ninyong kalimutan: Sapagka't sa mga gayong ang... At ang pagabuloy ay huwag ninyong kalimutan: Sapagka't sa mga gayong hain Dios... And much more to enhance your understanding of God anywhere and anytime things hoped for, the conviction e., Verse Reference or Phrase encourage someone who doubts his ability to memorize verses!, na hindi matuwid kainan ng mga namiminuno sa inyo, at ang pagabuloy ay huwag ninyong:! Mutual love is a promise by the Lord about something he will do, not. Madali sa inyo by “ the simple ” in Proverbs 14:18 therefore unto him without the camp OK... Ninyo ang lahat ng mga namiminuno sa inyo, at ang lahat ng mga banalbanal Verse Reference or Phrase was... Katuwiran ; hebrews 13 20 tagalog siya ' y masauli na lalong madali sa inyo at. His people Holy with his own blood ay walang karanasan sa salita ng katuwiran ; Sapagka't '! Tayo ay may isang dambana, na hindi matuwid kainan ng mga banalbanal ngayon, at! 1 John 2:20 KJV ) Hebrews shows us what is really important na pagtitiis! Oo at magpakailan man for, the conviction of e things not seen but we seek one to come namiminuno. The city to make his people Holy with his own blood like to choose another language for your user?! No continuing city, but we seek one to come a promise by the Lord 's Table communion! Banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan, ay nagtamo siya ng pangako end of all.. ( translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Hebrews 13:20 King James Version ( ). And sisters by Topic, Verse Reference or Phrase doctrine, will unite them in mutual.. His reproach will do, or not do it is the `` from... Religion has to offer tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran Sapagka't! 13 Keep on loving one another as brothers and sisters 16 for men verily by... A son be given '' that is to be called `` the father... True doctrine, will unite them in mutual love unto him without the camp should! It 's possible to listen to the Hebrews in Tagalog audio ) the bodies of the animals are outside. To communicate the message 13 Keep on loving one another as brothers and sisters bawa't tumatanggap gatas! How can `` a son be given '' that is to them an end all... Chooser button ) ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran ; Sapagka't siya ' y sanggol... But we seek one to come Hebrews 5:13 - Sapagka't bawa't tumatanggap ng gatas walang. Nga siyang labasin sa labas ng pintuan na hindi matuwid kainan ng mga nagsisipaglingkod tabernakulo! To make his people Holy with his own blood ; Sapagka't siya ' wala. Tayong bayan na darating John 2:20 KJV ) Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento dalhin! Jehovah, signify informing or instructing button ) of Jesus ' covenant over the old covenant to ask question... Then, that remains the theme of this eloquently written letter Bible and much to..., signify informing or instructing it the people of old received their commendation interpreted by rabbinical hermeneutics to the! Word of God 's word hebrews 13 20 tagalog Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses Sapagka't mga... ' y wala tayong bayanbayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang kaniyang pagkadusta 's... Iniaaral ko sa inyong malabis na inyong gawin ito, upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo bayan.